Webbplatsens överlägg

Regler och förordningar

Föraravtal
Detta avtal gäller förare av fordon på GFM AB’s körningar.
Vid undertecknande av detta avtal godkänner föraren att man kör på egen risk.
Föraren godkänner att GFM AB inte kan ansvara eller belastas, vare sig företagsmässigt eller personligen för eventuella skador på fordon eller person som kan ske vid körning.
Föraren är skyldig att ersätta eventuella skador på utrustning och övrigt material som tillhör anläggningen om detta orsakas av föraren och dess fordon.
Föraren har som skyldighet att se till att fordonet är i dugligt och trafiksäkert skick.
Föraren skall se till att lämna området rent från vätskor samt övrigt material som föraren hade med sig till området.
GFM AB kan annars kräva ersättning för sanering och städning av området.
Vid behov av sanering skall föraren hjälpa GFM’s personal med detta.
Förare som inte uppfyller GFM’s regler kan avvisas från området om detta krävs.

Upphovsrätt © 2023 . Alla rättigheter förbehållna. | Catch Vogue av Catch Themes