Regler och förordningar

Go faster motorevents regler och bestämmelser: ( Go faster motorevents benämns nedan som GFM).

Vid deltagande i GFM:s event är den anmälda bilens ägare ansvarig till fullo för bilens funktion och säkerhet under hela eventets tid. Ingen skuld för fel eller skador på fordonet kan läggas på GFM.

Vid eventuella fel eller skador på bilen är föraren skyldig att så fort som möjligt få bort bilen från landningsbanan och sanera denna med hjälp ab GFM:s personal. Föraren ansvarar för sin mekaniker att denna följer alla regler och förordningar samt att inget skräp eller bildelar lämnas kvar på området efter att eventet är avslutat.

Föraren är skyldig att följa samtliga regler som GFM har under hela eventet, följs inte dessa har GFM rätt att avvisa förare samt mekaniker från eventområdet.

Skulle skador på material eller egendom tillhörande GFM eller anläggningen uppstå är föraren/mekaniker ersättningsskyldiga.

Vid mekaniska arbeten på fordonet skall markskydd användas i form av miljömatta /presenning för att undvika spill. Vid spill skall ytan saneras.

GFM friskriver sig för från händelser som inte kan påverka, såsom väder, vind, brand, utryckningsflyg m.m. I dessa fall kan ingen återbetalning ske.

Inom depåområdet gäller 30 km/h som högsta hastighet.

Hjälm är inte ett måste!

Arrangören ansvarar inte för eventuella personskador som uppstår i samband med körningar under event arrangerade av GFM. Föraren kör alltid på egen risk och GFM kan aldrig anses ersättningsskyldig vid eventuell olycka, vare sig på bil eller personer.

Mvh Stefan och Johnny Go faster motorevents.